TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Triển lãm điêu khắc truyền thống lần thứ 20 (2001-2020)

Nhằm đánh dấu một chặng đường 20 năm với muôn vàn sắc thái và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành điêu khắc, sinh viên ngành điêu khắc - khoa Mỹ thuật tạo hình, trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM đã tổ chức Triển lãm truyền thống lần thứ 20...

Ngày: 30/12/2020

Điểm rèn luyện dự kiến Học kỳ II, năm học 2019 - 2020:

Điểm rèn luyện dự kiến Học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Ngày: 30/12/2020

Báo cáo khảo sát việc làm Sinh viên Tốt nghiệp năm 2019

Báo cáo khảo sát việc làm Sinh viên Tốt nghiệp năm 2019.

Ngày: 28/12/2020

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đỗ Văn Dũng

Trường Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh đăng thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường. Đề tài: Thiết kế đồ họa tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 đến 2019 của NCS: Đỗ Văn Dũng...

Ngày: 26/12/2020