TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Khảo sát nhu cầu học tập đối với ngành học Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao nguồn nhân lực phục vụ xã hội đối với ngành Mỹ thuật ứng dụng bậc Thạc sĩ, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát tìm hiểu mức độ quan tâm...

Ngày: 19/01/2021

Khảo sát đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với giáo dục công năm học 2020-2021

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc khảo sát đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với giáo dục công năm học 2020-2021...

Ngày: 17/01/2021

Kết quả phúc khảo điểm thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

Kết quả phúc khảo điểm thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020.

Ngày: 13/01/2021

Điểm thi chứng nhận Tiếng Anh tương đương B1 (nội bộ), kỳ thi ngày 27/12/2020

Điểm thi chứng nhận Tiếng Anh tương đương B1 (nội bộ), kỳ thi ngày 27/12/2020...

Ngày: 13/01/2021