TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Thông báo về việc hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Đại học Mỹ thuật - hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm học 2021

Thông báo về việc hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Đại học  Mỹ thuật - hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm học 2021

Ngày: 28/10/2021

Danh sách trúng tuyển Đại học Mỹ thuật - hình thức vừa làm vừa học năm học 2021-2022

Danh sách trúng tuyển Đại học  Mỹ thuật - hình thức vừa làm vừa học năm học 2021-2022

Ngày: 27/10/2021

Lịch sinh hoạt Công dân đầu khóa năm học 2021 - 2022

Lịch sinh hoạt Công dân đầu khóa năm học 2021 - 2022

Ngày: 26/10/2021

Tuần lễ sinh hoạt Công dân - HSSV đầu năm học 2021-2022

Tuần lể sinh hoạt Công dân - HSSV đầu năm học 2021-2022.

Ngày: 20/10/2021