07
12
Hội nghị tổng kết thi đua các trường Đại ...
07 tháng 12 năm 2012
Bắt đầu lúc 08:00
04
12
Duyệt phác thảo tốt nghiệp năm học 2012-2013
04 tháng 12 năm 2012
Bắt đầu lúc 08:51
10
11
Triển lãm sáng tác mới của CLB Giảng viên Trẻ
10 tháng 11 năm 2012
Bắt đầu lúc 10:00
04
11
Lễ Bảo vệ Tốt nghiệp Cao học
04 tháng 11 năm 2012
Bắt đầu lúc 08:00