TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Sinh viên trở lại học tập sau thời gian nghỉ vì dịch bệnh Covid-19

Ban giám hiệu nhà trường trân trọng gửi đến toàn thể Công chức, Viên chức và Người lao động Thông báo số 62/TB-ĐHMTHCM ngày 03/3/2021 về việc sinh viên trở lại học tập sau thời gian nghỉ dịch bệnh Covid-19.

Ngày: 03/03/2021

Danh sách sinh viên dự kiến được cấp Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I, năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên dự kiến được cấp Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I, năm học 2020 – 2021

Ngày: 26/02/2021

Thông báo về việc kéo dài thời gian cho sinh viên ngừng đến trường trong diễn biến mới của dịch covid19

Thông báo về việc kéo dài thời gian cho sinh viên ngừng đến trường trong diễn biến mới của dịch covid19 

Ngày: 16/02/2021

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học 2020 - khoá 23

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học 2020 - khoá 23

Ngày: 04/02/2021