TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Lễ khai giảng đào tạo Thạc sĩ Mỹ thuật - khóa 23

Sáng này 05/04/2021, Bộ phận Sau đại học (Phòng Đào tạo - QLKH và Hợp tác Quốc tế), trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức lễ  khai giảng đào tạo Thạc sĩ Mỹ thuật cho các học viên các khóa 23 tại phòng CL 15, lầu 8 Nhà học thực hành.

Ngày: 08/04/2021

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học - hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2021

Trường Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh thông báo đề án tuyển sinh trình độ Đại họ - hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2021

Ngày: 08/04/2021

Tuyển sinh Đại học năm 2021

Trường Đại Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Ngày: 01/04/2021

Đề án tuyển sinh năm 2021

Trường Đại Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo đề án tuyển sinh năm 2021

Ngày: 01/04/2021