TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Thông báo v/v sinh viên nợ học phí năm học 2019-2020

Thực hiện thông báo số 116/TB-ĐHMTTPHCM ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM về việc nhắc nhở sinh viên đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2019-2020 và nợ các năm trước cụ thể bằng văn bản như sau:

Ngày: 30/07/2020

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP THẠC SĨ, TIẾN SĨ VÀ CỬ NHÂN NĂM 2020

Theo kế hoạch số 195/KH-ĐHMTHCM, Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ và cử nhân năm 2020 vào ngày 7 tháng 8 năm 2020...

Ngày: 30/07/2020

Thông báo về việc nộp chứng chỉ Tiếng Anh xét công nhận tốt nghiệp

Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên Đại học hệ chính quy dự kiến tốt nghiệp trong năm 2020 nộp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh tương đương B1 cụ thể như sau:

Ngày: 22/07/2020

Tuyển sinh đi đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài năm 2020

Ban giám hiệu Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo đến giảng viên, công chức, viên chức, sinh viên đang học tập, công tác tại Trường có đủ điều kiện dự tuyển và nhu cầu được đi học dài hạn ở nước ngoài...

Ngày: 16/07/2020