TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học - hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2021

Trường Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh thông báo đề án tuyển sinh trình độ Đại họ - hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2021

Ngày: 08/04/2021

Tuyển sinh Đại học năm 2021

Trường Đại Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Ngày: 01/04/2021

Đề án tuyển sinh năm 2021

Trường Đại Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo đề án tuyển sinh năm 2021

Ngày: 01/04/2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2021

Ngày: 01/04/2021