TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Quyết định V/v công nhận kết quả Tuần lễ sinh hoạt công dân HSSV đầu năm, đầu khóa năm học 2020 - 2021

Quyết định V/v công nhận kết quả Tuần lễ sinh hoạt công dân HSSV đầu năm, đầu khóa năm học 2020 - 2021 

Ngày: 30/03/2021

Thông báo đăng ký đề tài Khoa học - Công nghệ năm 2022 đối với Giảng viên và sinh viên

Thông báo về việc đăng ký đề tài Khoa học - Công nghệ năm 2022 đối với Giảng viên và sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh...

 

Ngày: 23/03/2021

Thông báo đăng ký lớp bổ sung kiến thức và thi lấy chứng nhận Tiếng Anh - trình độ B1

Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy từ năm thứ 4 trở lên, sinh viên đã bảo vệ Tốt nghiệp nhưng chưa có chứng chỉ Tiếng Anh B1...

Ngày: 19/03/2021

Học viên người nước ngoài bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình khóa XXI

Sau 2 năm được đào tạo chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình tại bộ phận Sau đại học trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, 04 học viên quốc tịch CHDCND Lào đã bảo vệ bằng tiếng Việt trước hội đồng chấm tốt nghiệp thạc sĩ Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM vào ngày 15/03/2021.

Ngày: 17/03/2021