TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ năm 2022

Căn cứ thông tư số 23/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30/8/2021, Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022...

Ngày: 25/05/2022

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 -2022

Ngày 24/05/2022, Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM tổ chức Hội nghị đối thoại Sinh viên năm học 2021 - 2022 bằng hai hình thức trực tuyến và trực tiếp tại phòng họp lầu 3 Tòa nhà hiệu bộ...

Ngày: 24/05/2022

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn trực tuyến tuyển sinh Đại học năm 2022

Sáng ngày 22/05/2022 trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM tổ chức Chương trình tư vấn tuyển sinh đại học năm 2022 bằng hình thức trực tuyến trên kênh fanpage của Bộ phận Công tác sinh viên (phòng Đảm bảo chất lượng và Công tác sinh viên)...

Ngày: 23/05/2022

Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh trực tuyến năm 2022

Tạo điều kiện để phụ huynh, học sinh được tư vấn, cung cấp thông tin tuyển sinh vào trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Cung cấp thông tin về ngành/chuyên ngành đào tạo, các chính sách học tập tại trường. Nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh.

Ngày: 18/05/2022