TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Đề án tuyển sinh & đào tạo tình độ Tiến sĩ - năm 2022

Trường Đại Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo đề án tuyển sinh & đào tạo Tiến sĩ năm 2022...

Ngày: 23/06/2022

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Trường Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh đăng thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường:

Đề tài: Nghệ thuật trang trí ở một số đình làng tiêu biểu tại Bình Dương

Của NCS: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Ngày: 20/06/2022

Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học năm 2022

Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học - Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh năm 2022.

Ngày: 07/06/2022

Kết quả điểm hồ sơ & bài luận dự tuyển NCS năm 2021

Kết quả điểm hồ sơ & bài luận dự tuyển NCS năm 2021. Chuyên ngành Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật, mã số 9210101

Ngày: 02/06/2022