TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Kê khai giải thưởng & các tác phẩm triển lãm của sinh viên từ năm 2016 đến nay

V/v kê khai giải thưởng và các tác phẩm tham gia triển lãm của sinh viên từ năm 2016 đến nay. Nhằm tạo điều kiện trong công tác kiểm định chất lượng của Nhà trường cũng như việc tổng hợp số liệu về giải thưởng của sinh viên được thuận lợi, Phòng Công tác sinh viên triển khai biểu mẫu kê khai giải thưởng từ năm 2016 đến nay của sinh viên toàn trường...

Ngày: 10/08/2021

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh cao học năm 2021

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh dời thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  sang tháng 11 năm 2021. Lịch thi chính thức sẽ được thông báo vào tháng 10 năm 2021...

 

Ngày: 06/08/2021

Thông báo về việc thực hiện kê khai thông tin sinh viên nội, ngoại trú Học kỳ II – Năm học 2020 - 2021

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý sinh viên, Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đề nghị sinh viên toàn trường thực hiện kê khai thông tin sinh viên nội, ngoại trú – Học kỳ II, năm học 2020 – 2021...

Ngày: 03/08/2021

Thông báo về việc dự kiến danh sách sinh viên được cấp Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2020 – 2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Danh sách dự kiến sinh viên được cấp Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2020 – 2021...

Ngày: 02/08/2021