TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Điểm rèn luyện dự kiến Học kỳ II, năm học 2019 - 2020:

Điểm rèn luyện dự kiến Học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Ngày: 30/12/2020

Báo cáo khảo sát việc làm Sinh viên Tốt nghiệp năm 2019

Báo cáo khảo sát việc làm Sinh viên Tốt nghiệp năm 2019.

Ngày: 28/12/2020

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đỗ Văn Dũng

Trường Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh đăng thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường. Đề tài: Thiết kế đồ họa tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 đến 2019 của NCS: Đỗ Văn Dũng...

Ngày: 26/12/2020

Kết quả điểm thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

Kết quả điểm thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

Ngày: 24/12/2020