TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học năm 2022

Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học - Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh năm 2022.

Ngày: 07/06/2022

Kết quả điểm hồ sơ & bài luận dự tuyển NCS năm 2021

Kết quả điểm hồ sơ & bài luận dự tuyển NCS năm 2021. Chuyên ngành Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật, mã số 9210101

Ngày: 02/06/2022

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ năm 2022

Căn cứ thông tư số 23/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30/8/2021, Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022...

Ngày: 25/05/2022

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 -2022

Ngày 24/05/2022, Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM tổ chức Hội nghị đối thoại Sinh viên năm học 2021 - 2022 bằng hai hình thức trực tuyến và trực tiếp tại phòng họp lầu 3 Tòa nhà hiệu bộ...

Ngày: 24/05/2022