TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Lễ bảo vệ Tốt nghiệp Thạc sĩ Mỹ thuật tháng 12 năm 2020

Trong hai ngày 28,29/12/2020, Bộ phận Sau đại học (Phòng Đào tạo - QLKH và Hợp tác Quốc tế), trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức lễ bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ Mỹ thuật cho các học viên các khóa 18,19,20 tại phòng CL 15, lầu 8 Nhà học thực hành.

Ngày: 05/01/2021

Thông báo làm bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" năm học 2020-2021

Thông báo làm bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" năm học 2020-2021

Ngày: 05/01/2021

Triển lãm điêu khắc truyền thống lần thứ 20 (2001-2020)

Nhằm đánh dấu một chặng đường 20 năm với muôn vàn sắc thái và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành điêu khắc, sinh viên ngành điêu khắc - khoa Mỹ thuật tạo hình, trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM đã tổ chức Triển lãm truyền thống lần thứ 20...

Ngày: 30/12/2020

Điểm rèn luyện dự kiến Học kỳ II, năm học 2019 - 2020:

Điểm rèn luyện dự kiến Học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Ngày: 30/12/2020