TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Thông báo lịch thi tuyển viên chức năm 2020

Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo đến Quý Thầy (cô) lịch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2020...

Ngày: 18/11/2020

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020...

Ngày: 10/11/2020

Tiêu chí đánh giá thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

Căn cứ quy chế Đào tạo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Ngày: 09/11/2020

Danh sách lớp đào tạo bồi dưỡng tài năng mỹ thuật năm học 2020-2021 (Khoá 3)

Danh sách lớp đào tạo bồi dưỡng tài năng mỹ thuật năm học 2020-2021 (Khoá 3)

Ngày: 03/11/2020