TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020...

Ngày: 10/11/2020

Tiêu chí đánh giá thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

Căn cứ quy chế Đào tạo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Ngày: 09/11/2020

Danh sách lớp đào tạo bồi dưỡng tài năng mỹ thuật năm học 2020-2021 (Khoá 3)

Danh sách lớp đào tạo bồi dưỡng tài năng mỹ thuật năm học 2020-2021 (Khoá 3)

Ngày: 03/11/2020

Hội nghị Công chức - Viên chức năm học 2020 - 2021

Nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm học 2019 - 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Sáng ngày 30/10/2020 Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã long trọng tổ chức Hội nghị Công chức - Viên chức năm học 2020-2021...

Ngày: 03/11/2020