TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Thông báo v/v tổ chức thi Tiếng Anh trình độ tương đương B1 - Hình thức thi trực tuyến

Căn cứ thông báo Số: 77/TB- ĐHMTHCM ngày 16/03/2021 về việc mở lớp bổ túc kiến thức Tiếng Anh - Trình độ tương đương B1.
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy từ năm thứ 4 trở lên, sinh viên đã bảo vệ Tốt nghiệp...

Ngày: 28/10/2021

Thông báo về việc hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Đại học Mỹ thuật - hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm học 2021

Thông báo về việc hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Đại học  Mỹ thuật - hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm học 2021

Ngày: 28/10/2021

Danh sách trúng tuyển Đại học Mỹ thuật - hình thức vừa làm vừa học năm học 2021-2022

Danh sách trúng tuyển Đại học  Mỹ thuật - hình thức vừa làm vừa học năm học 2021-2022

Ngày: 27/10/2021

Lịch sinh hoạt Công dân đầu khóa năm học 2021 - 2022

Lịch sinh hoạt Công dân đầu khóa năm học 2021 - 2022

Ngày: 26/10/2021