TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Thông báo làm bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" năm học 2020-2021

Thông báo làm bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" năm học 2020-2021

Ngày: 05/01/2021

Triển lãm điêu khắc truyền thống lần thứ 20 (2001-2020)

Nhằm đánh dấu một chặng đường 20 năm với muôn vàn sắc thái và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành điêu khắc, sinh viên ngành điêu khắc - khoa Mỹ thuật tạo hình, trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM đã tổ chức Triển lãm truyền thống lần thứ 20...

Ngày: 30/12/2020

Điểm rèn luyện dự kiến Học kỳ II, năm học 2019 - 2020:

Điểm rèn luyện dự kiến Học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Ngày: 30/12/2020

Báo cáo khảo sát việc làm Sinh viên Tốt nghiệp năm 2019

Báo cáo khảo sát việc làm Sinh viên Tốt nghiệp năm 2019.

Ngày: 28/12/2020