TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Thông báo tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cao học năm 2021

Thông báo tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cao học năm 2021

Ngày: 30/11/2021

Kết quả điểm thi Anh văn trình độ tương đương B1 năm 2021

Kết quả điểm thi Anh văn trình độ tương đương B1 năm 2021

Ngày: 30/11/2021

Thông báo mở lớp Anh văn A1 & A2 cho sinh viên các lớp Đại học 1 - Hệ Đại học chính quy năm 2021-2022

Thông báo mở lớp Anh văn A1 & A2 cho sinh viên các lớp Đại học 1 - Hệ Đại học chính quy năm 2021-2022

Ngày: 26/11/2021

Hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người học - Năm học 2021 - 2022

Hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người học - Năm học 2021 - 2022

Ngày: 25/11/2021