TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021

Ngày: 07/01/2022

Đăng ký đề tài Khoa học - Công nghệ cấp Bộ, cấp Cơ sở năm 2022 và bổ sung lý lịch khoa học năm 2021

Đăng ký đề tài Khoa học - Công nghệ cấp Bộ, cấp Cơ sở năm 2022 và bổ sung lý lịch khoa học năm 2021

Ngày: 13/12/2021

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập trực tiếp tại trường

 

Ngày: 03/12/2021