TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Đề án tuyển sinh năm 2021

Trường Đại Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo đề án tuyển sinh năm 2021

Ngày: 01/04/2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2021

Ngày: 01/04/2021

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế công khai...

Ngày: 31/03/2021

Quyết định V/v công nhận kết quả Tuần lễ sinh hoạt công dân HSSV đầu năm, đầu khóa năm học 2020 - 2021

Quyết định V/v công nhận kết quả Tuần lễ sinh hoạt công dân HSSV đầu năm, đầu khóa năm học 2020 - 2021 

Ngày: 30/03/2021