TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Danh sách sinh viên được Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020 - 2021; Hỗ trợ chi phí học tập từ tháng 9 - 12/2020; Trợ cấp xã hội tháng 7 - 12/2020

Danh sách sinh viên được  Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020 - 2021; Hỗ trợ chi phí học tập từ tháng 9 - 12/2020; Trợ cấp xã hội tháng 7 - 12/2020.

Ngày: 11/01/2021

Thông báo V/v kê khai thông tin sinh viên nội, ngoại trú Học kỳ I - Năm học 2020 - 2021

Thông báo V/v kê khai thông tin sinh viên nội, ngoại trú Học kỳ I - Năm học 2020 - 2021

Ngày: 06/01/2021

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Đỗ Văn Dũng

Chiều ngày 30/12/2020, Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Đỗ Văn Dũng với đề tài “Thiết kế đồ họa tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 đến nay”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Xuân Tiên và PGS.TS. Cung Dương Hằng.

Ngày: 05/01/2021

Lễ bảo vệ Tốt nghiệp Thạc sĩ Mỹ thuật tháng 12 năm 2020

Trong hai ngày 28,29/12/2020, Bộ phận Sau đại học (Phòng Đào tạo - QLKH và Hợp tác Quốc tế), trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức lễ bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ Mỹ thuật cho các học viên các khóa 18,19,20 tại phòng CL 15, lầu 8 Nhà học thực hành.

Ngày: 05/01/2021