TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP THẠC SĨ MỸ THUẬT - Chuyên ngành Lý luận - Lịch sử mỹ thuật và Mỹ thuật tạo hình

Ngày 26 và 27/12/2023, Bộ phận Sau đại học (Phòng Đào tạo - QLKH và Hợp tác Quốc tế), trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức lễ  bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ Mỹ thuật cho các học viên chuyên ngành Lý luận - Lịch sử mỹ thuật và Mỹ thuật tạo hình tại lầu 8 Nhà học thực hành

Ngày: 27/12/2023