TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

Xét tuyển đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật - năm 2022

Trường ĐH Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật năm 2022...

Ngày: 01/07/2022

Danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh Khoá 6-2021

Danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh Khoá 6-2021

Ngày: 24/06/2022

Đề án tuyển sinh & đào tạo tình độ Tiến sĩ - năm 2022

Trường Đại Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo đề án tuyển sinh & đào tạo Tiến sĩ năm 2022...

Ngày: 23/06/2022

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Trường Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh đăng thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường:

Đề tài: Nghệ thuật trang trí ở một số đình làng tiêu biểu tại Bình Dương

Của NCS: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Ngày: 20/06/2022