TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn
 

LỜI GIỚI THIỆU

Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 

Sứ mạng

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có sứ mệnh đào tạo những chuyên gia về mỹ thuật như: họa sĩ, điêu khắc, thiết kế, sư phạm mỹ thuật, lý luận và phê bình mỹ thuật có tri thức, phẩm chất đạo đức và có khả năng sáng tác, thiết kế, nghiên cứu, giảng dạy đáp ứng mọi hoạt động mỹ thuật theo yêu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín về mỹ thuật hàn lâm, mỹ thuật ứng dụng ở khu vực phía Nam và trong cả nước. Phấn đấu đến năm 2020, công tác đào tạo của nhà trường sẽ ngang tầm khu vực Đông Nam Á và có chỗ đứng uy tín trong khu vực và thế giới trong lĩnh vực mỹ thuật.

 

Giá trị cốt lõi
BẢN SẮC - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP

 

Trường Đại học Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh luôn hướng đến việc bảo tồn giá trị bản sắc văn hoá của dân tộc; phát huy tính sáng tạo, niềm đam mê của người nghệ sĩ; hướng tới hội nhập sâu rộng với nền mỹ thuật khu vực và thế giới.

Tóm tắt các thành tích nổi bật của trường theo các giai đoạn phát triển

  • Năm 1993, được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III.
  •  Năm 2002, được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng II.
  •  Năm 2003, được tặng cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ.
  •  5 năm (từ 2004 đến 2008) được tặng cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa thông tin trước đây và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  •  Năm 2008, được Hội đồng Nhà nước Cuba tặng thưởng “Huân chương đoàn kết” của nước Cộng hòa Cuba.
  •  Năm 2008, được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng III.
  •  Năm 2013, 2016, 2018 được tặng cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.