TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

THAM GIA DỰ ÁN NGHỆ THUẬT

Quỹ Dàn nhạc Trẻ Thế giới (World Youth Orchestra Foundation) và Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) phát động chương trình kêu gọi nộp các dự án về âm nhạc, sân khấu và nghệ thuật thị giác.

Ngày: 08/07/2024

Hội thảo khoa học Sau Đại học 2024 Nghệ thuật đương đại - những góc nhìn thực tiễn từ thực tế của Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Ngày 27/06/2024, Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học Sau đại học năm 2024...

Ngày: 27/06/2024

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 27/06/2024, Đảng ủy trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng tháng cuối năm 2024...

 

Ngày: 27/06/2024

THÔNG BÁO về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 4 - năm 2024

Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 4 - Việt Nam 2024 là dịp để hoạ sĩ Việt Nam và hoạ sĩ các nước ASEAN giao lưu, trao đổi, giới thiệu những thành tựu mới trong sáng tác nghệ thuật đồ họa...

Ngày: 03/06/2024