TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

TOÀN VĂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP, BẢO VỆ NGÀY 22/7/2022

TOÀN VĂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP, BẢO VỆ NGÀY 22/7/2022

 

Ngày: 05/08/2022

Lễ hội Mỹ thuật Việt - Hàn 2022, Kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Hàn (1992-2022)

Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung Tp. Hồ Chí Minh nói riêng, nhân dịp kỉ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc...

Ngày: 04/08/2022

Trường Đại Học Mỹ Thuật TP.HCM Tiếp Đón và Giao Lưu Đoàn Họa Sĩ Thái Lan

Sáng ngày 03 tháng 08 năm 2022, trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tiếp đón và giao lưu cùng đoàn họa sĩ Thái Lan tại phòng họp lầu 3 Tòa nhà Hiệu bộ (nhân triển lãm Việt - Thái 2022 tại Hội Mỹ thuật Tp.HCM).

Ngày: 03/08/2022

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

Ngày 22/07/2022, Bộ phận Sau đại học (Phòng Đào tạo - QLKH và Hợp tác Quốc tế), trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Điệp với đề tài luận án “Nghệ thuật trang trí ở một số đình làng tiêu biểu tại Bình Dương”.

Ngày: 23/07/2022