TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Lễ bảo vệ tốt nghiệp Đại học năm học 2022-2023

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế, trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức Lễ bảo vệ tốt nghiệp Đại học chính quy năm học 2022 - 2023...

Ngày: 24/07/2023