TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 27/04/2023 TT-TTTV

Thông tin về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Vũ Lân

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Vũ Lân

Trường Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh đăng thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường:

Đề tài: Nghệ thuật trang trí ở lăng Thiệu Trị - Huế

Của NCS: Nguyễn Vũ Lân

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

Mã số: 9210101

Thời gian: 14h00, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Địa điểm: Phòng 15 - lầu 8 (tòa nhà thực hành), Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng !

Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT

 

 Nội dung đính kèm:

  1. Trích yếu luận án.pdf
  2. Abstract of the dissertation.pdf
  3. Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ.pdf
  4. Summary information on new conclusions of Doctoral thesis.pdf
  5. Tóm tắt luận án.pdf
  6. Toàn văn luận án.pdf

 

 

Các bài viết khác