TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 10/09/2022 TT-TTTV

Biên bản điểm chuẩn, kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo Biên bản điểm chuẩn, kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Thí sinh vui lòng xem link đính kèm.

 

Các bài viết khác