TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 30/07/2020 TT-TTTV

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP THẠC SĨ, TIẾN SĨ VÀ CỬ NHÂN NĂM 2020

Theo kế hoạch số 195/KH-ĐHMTHCM, Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ và cử nhân năm 2020 vào ngày 7 tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo số: 2869/UBND-VX của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19 Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh sẽ dời ngày tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ và cử nhân năm 2020, ngày giờ cụ thể sẽ được thông báo trên website của Trường và qua thư mời.

Chi tiết file đính kèm.

Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân Mỹ thuật năm 2020.

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác