TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 04/01/2023 TT-TTTV

Kết quả điểm thi, kỳ thi cấp chứng nhận Tiếng Anh tương đương B1 (nội bộ), kỳ thi ngày 18/12/2022

 

    Kết quả điểm thi, kỳ thi cấp chứng nhận Tiếng Anh tương đương B1 (nội bộ), kỳ thi ngày 18/12/2022

    Điểm thi chi tiết sinh viên vui lòng xem Link đính kèm

      Kết quả điểm thi, kỳ thi cấp chứng nhận Tiếng Anh tương đương B1 (nội bộ), kỳ thi ngày 18/12/2022

 

    Sinh viên có nhu cầu xin phúc khảo điểm thi môn Đọc - Viết, nộp đơn và lê phí tại Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế từ 05/01/20232 đến 30/01/2023.

    Sau thời gian nêu trên, Trường sẽ không giải quyết các trường hợp nộp đơn xin phúc khảo trễ hạn

    Mẫu đơn xin phúc khảo sinh viên vui lòng tải theo link đính kèm:      Mẫu đơn xin phúc khảo

Các bài viết khác