TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 18/07/2022 TT-TTTV

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Phạm Như Linh

Trường Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh đăng thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường:

Đề tài: Nghệ thuật tạo hình đồ chơi gỗ tại Việt Nam

Của NCS: Phạm Như Linh

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

Mã số: 9210101

Thời gian: 14h00, ngày 18 tháng 8 năm 2022

Địa điểm: Phòng Art Space - lầu 1 (tòa nhà thực hành), Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Gồm 07 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Trân Trọng !

Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT.

 

 Nội dung đính kèm:

  1. Trích yếu luận án.pdf
  2. Abstract of the dissertation.pdf
  3. Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ.pdf
  4. Summary information on new conclusions of Doctoral thesis.pdf
  5. Tóm tắt luận án.pdf
  6. A summary of art Doctoral Thesis.pdf
  7. Toàn văn luận án.pdf
Các bài viết khác