TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 15/12/2020 TT-TTTV

Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2020-2021 dành cho sinh viên năm 4 và năm 5

Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2020-2021 dành cho sinh viên năm 4 và năm 5 chi tiết văn bản đính kèm.

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác