TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 15/12/2020 TT-TTTV

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 1 năm học 2020 -2021

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 1 năm học 2020 -2021 chi tiết văn bản đính kèm.

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác