TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 03/12/2020 TT-TTTV

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 353/TB-ĐHMTHCM ngày 03/12/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết vui lòng xem File đính kèm).

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác