TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 19/11/2020 TT-TTTV

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020

Trường Đại Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển đào tạo tiền sĩ năm 2020 chi tiết văn bản đính kèm.

Phụ lục 1 - Phiếu Đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2020

Phụ lục 2 - Đề cương nghiên cứu

Phụ lục 3 - Bảng tham chiếu chứng chỉ tiếng nước ngoài

Phụ lục 4 - Lý lịch khoa học

Phụ lục 5 - Thư giới thiệu

 

 

 Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác