TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 18/11/2020 TT-TTTV

Thông báo lịch thi tuyển viên chức năm 2020

Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo đến Quý Thầy (cô) lịch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2020 chi tiết file đính kèm.

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác