TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 10/11/2020 TT-TTTV

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 chi tiết file đính kèm:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác