TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 29/08/2019 TT-TTTV

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển lớp đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực mỹ thuật khóa 2 - năm học 2019-2020

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác