TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 09/11/2020 TT-TTTV

Tiêu chí đánh giá thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

Căn cứ quy chế Đào tạo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chi tiết theo văn bản đính kèm:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

 

 

 

Các bài viết khác