TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 29/10/2020 TT-TTTV

Thông báo bảo vệ luận án cấp cơ sở và chuyên đề Tiến sĩ

 

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ
Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đỗ Văn Dũng.
Đề tài: “Thiết kế đồ họa tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 đến 2019”
Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật; Mã số: 9210101
Thời gian: 15h00, Thứ Sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020
Địa điểm: Phòng 15 lầu 8, Khu nhà học thực hành. Số 5, Phan Đăng Lưu, phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Kính mời quý vị quan tâm tới dự !

 

THÔNG BÁO BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ
Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Tiểu ban đánh giá chuyên đề tiến sĩ cho NCS Phạm Như Linh.
Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật; Mã số: 9210101
Thời gian: 14h00, Thứ Sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020
Địa điểm: Phòng 15 lầu 8, Khu nhà học thực hành. Số 5, Phan Đăng Lưu, phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Kính mời quý vị quan tâm tới dự !

Trung Tâm Thông Tin-Thư Viện.

Các bài viết khác