TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 29/10/2020 TT-TTTV

Thông báo mở lớp Anh văn A1, A2 dành cho sinh viên năm 1 hệ Đại học chính quy năm học 2020-2021

Thông báo mở lớp Anh văn A1, A2 dành cho sinh viên năm 1 hệ Đại học chính quy, nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm.

Trung Tâm Thông Tin-Thư Viện.

Các bài viết khác