TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 27/10/2020 TT-TTTV

Kết quả điểm thi anh văn xếp lớp đầu vào năm học 2020-2021

Kết quả điểm thi anh văn xếp lớp đầu vào năm học 2020-2021 danh sách đính kèm:

Bảng điểm thi AV đầu vào 2020-2021 xếp lớp A1 & A2

Điểm ANH VĂN ĐẦU VÀO VHVL 2021-2021 xếp lớp A1 + A2

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác