TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 20/10/2020 TT-TTTV

Thông báo mở lớp bổ túc kiến thức Anh văn tương đương B1

Thời gian đăng ký: Từ 20/10/2020 đến hết 31/10/2020

Chi tiết văn bản đính kèm:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác