TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 02/10/2020 TT-TTTV

Thông báo về việc đóng tiền Bảo hiểm y tế sinh viên, năm học 2020 - 2021

Thực hiện theo Hướng dẫn 2229/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2020 Liên tịch Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc Hướng dẩn thực hiện bảo hiểm y tế Học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021. 

Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên toàn trường thực hiện việc đóng bảo hiểm y tế cụ thể theo văn bản đính kèm:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

 

 

 

Các bài viết khác