TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 30/09/2020 TT-TTTV

Thông báo nộp tác phẩm chính thức triển lãm Mỹ thuật HSSV các CSĐT-VHNT toàn quốc - Lần 3

Chi tiết văn bản và danh sách tác giả - tác phẩm nộp tranh đính kèm:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác