TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 29/09/2020 TT-TTTV

Tổ chức lớp bổ sung kiến thức dành cho đối tượng dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - năm 2020

Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM tổ chức các lớp bổ sung kiến thức dành cho đối tượng dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - năm 2020

Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ngày 03/10/2020

Thời gian ôn tập : Từ ngày 05/10 đến ngày 15/11/2020

Chi tiết văn bản đính kèm.

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác