TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 28/09/2019 TT-TTTV

Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Họa sĩ hạng I, II, III, IV

Trường ĐH Mỹ Thuật Tp. HCM thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Họa sĩ hạng I, I, III, IV chi tiết theo file đính kèm:

 

Click vào link bên dưới để xem chi tiết

Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Họa sĩ hạng I, II, III, IV...

Trung Tâm Thông tin - Thư Viện.

Các bài viết khác