TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 26/09/2020 TT-TTTV

Biên bản điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm học 2020

Biên bản điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm học 2020 Trường đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh chi tiết văn bản đính kèm:

Biên bản điểm trúng tuyển 2020:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác