TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 06/07/2020 TT-TTTV

Đề án tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2020

Trường ĐH Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thông báo đề án tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2020 tuyển sinh đại học ngành Thiết kế đố hoạ (7210403) - Hình thức đào tạo Vừa làm vừa học năm 2020. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 70 chỉ tiêu, thời gian đào tạo 4,5 năm chi tiết công văn đính kèm.

Đề án tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2020.

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

 

Các bài viết khác