TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 21/09/2020 TT-TTTV

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ quyết định số 2385/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 của Trường đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Toàn văn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020.

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi tuyển viên chức.

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác