TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 20/09/2020 TT-TTTV

Thông báo nộp bổ sung giấy chứng nhận Tốt nghiệp

Thông báo nộp bổ sung giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận kết quả thi hoặc học bạ chi tiết văn bản đính kèm:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác