TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 17/09/2020 TT-TTTV

Thông báo v/v dự lễ phát bằng Tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2020

Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM thông báo v/v dự lễ phát bằng Tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2020 chi tiết file đính kèm:

Danh sách thứ tự SV -ĐH lên nhận bằng

Danh sách thứ tự học viên ca học  lên nhận bằng

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật hệ chính quy năm học 2018-2019 (Đợt 2)

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác